Šta znači BRUCELE?

» brucele Rod nepokretnih kokobacila.