Šta znači BRR?

» brr • usklik Izraz drhtanje od hladnoće