Šta znači BROKATEL?

» brokatel • muški rod (odevanje) Brokatu slična polusvilena tkanina, od svile i pamuka, sa utkanim krupnim cvetovima; vrsta žutog, crvenkastog ili ljubičastog talijanskog mermera.