Šta znači BROKANTER?

» brokanter • muški rod Trgovac starim umetničkim predmetima, naročito slikama: starinar, telalin.