Šta znači BROJLER?

» brojler • muški rod Vrsta pileta za pečenje, obično industrijske proizvodnje. (eng.)