Šta znači BRODOVI?

» brodovi • (nautika) Procenjuje se da su brodovi postojali šre više od 8.0godina. Bilo je to prvo sredstvo koje je čovek napravio. Naravno, njihova veličina i oblik bili su u skladu sa tadašnjim razvojem. Dugo je svrha ovih brodova bila pravoz dobara. Oni su bili sastavni deo privrednog života robovlasničkog društva i glavno prevozno sredstvo koje je omogućavalo trgovinu. Kako se najstarija proizvodnja razvila na obalama velikih reka, kao što su Eufrat, Tigar, Nil i druge, s obzirom da je plovidba na rekama lakša nego na moru, to je razvoj brodarstva u antičko vreme bio veći upravo na tim rekama. Zna se da su Egipćani još u tzv. preddinastijskom vremenu, oko 5.0godine pre naše ere, kad još nije bilo faraona, a zemlja je bila podeljena na manje državice, gradili na Nilu brodove od stabljika papirusa. Znatan broj takvih brodova plovio je Nilom prevozeći raznu robu.