Šta znači BRODIRATI?

» brodirati • glagol Vesti, izvesti zlatom, srebrom, svilom; fig. krasiti, ulepšavati izmišljenim dodacima.