Šta znači BRODIĆ?

» brodić • muški rod Mali brod.