Šta znači BRIKOLIRATI?

» brikolirati • glagol Odbiti, odskočiti; učiniti da se nešto odbije, odskoči; pomoću odbijanja pogoditi sa strane; fig. ne raditi časno, vrdati, raditi zaobilazno.