Šta znači BRIKETNICA?

» briketnica • ženski rod Uređaj za proizvodnju briketa;
Radionica briketa. (fr.)