Šta znači BRIKETIRATI?

» briketirati • glagol Popločati ciglama; obojiti zid tako da izgleda kao zid od cigala; presovati u obliku opeke, cigle, sitan, u prah pretvoren materijal.