Šta znači BRIKETAŽA?

» briketaža • ženski rod Bojenje zida tako da izgleda kao zid od cigle; izrada lica građevine (fasade) tako da se vide cigle, fugovanje.