Šta znači BRIKET?

» briket • muški rod Kompaktna, presovana masa obično finog materijala.
Nešto u obliku cigle, lopte ili jajeta; naročito sitan ugalj, veoma upotrebljiv kao gorivo sabijen u obliku opeke, cigle, lopte, jajeta i sl.
Presovan sitni ugalj.