Šta znači BRIK?

» brik • muški rod (nautika) Laka jedrilica sa dve katarke i sa veslima, za sto naoružanih ljudi; ranije vrsta ratnih brodova sa 10-topova.
Brik je bio jedrenjak srednje veličine sa dva jarbola s krsnim jedrima na krmenom jarbolu. Spominje se na početku 1veka. Ovaj tip broda je preuzeo ulogu dotadašnjih brigantina, pa odatle i ovo skraćeno ime. Sredinom 1veka imao je od 2do 3tona i naoružanje od topova. Najpre je građen sa jednom palubom, a kasnije su mu bovišeni bokovi i dodata druga paluba. Snast je bila krstasta. Na pramčanom jarbolu je imao pet jedara, a krmeni jarbol je bio veći i služio kao glavni. I na krmenom jarbolu je bilo pet jedara, ali je uz deblo bilo i jedno sošno jedro. Na vrhu pramca brik je imao kosnik i prikosnik, a iznad njih raspinjale su se dve prečke. Brzi gusarski i piratski brikovi razapinjali su između jarbola u slučaju potreba i do četiri letna jedra, a povrh kosnika do tri prečke. Na ratnim brodovima sošnjača se ponekad razapinjala duž jarbolnog leta.