Šta znači BRIHMAN?

» Brihman • muški rod Severnoamerički fizičar (1882-1961), dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 194godine. Bavio se odnosom fizike i filozofije i bio poznat kao osnivač filozofskog pravca operacionalizma. Napisao je nekoliko knjiga, od kojih su popularnije napisane "Logike moderne fizike", "Priroda fizičke teorije", i "Razmišljanja jednog fizičara".