Šta znači BRIGANTINA?

» brigantina • ženski rod (nautika) Mala jedrilica sa dve katarke u Istočnom Moru.