Šta znači BRIGANTIN?

» brigantin • muški rod (nautika) Jedrenjak sa dva jarbola, Prednji jarbol ima tri krsna jedra, a krmeni dva velika uzdužna sošna jedra i povrh svega krsnu košnjaču. Umesto deblenjače na glavnom (krmenom) jarbolu, nalazila se velika letnjača. Brigantin se prvi put pominje u 1veku, ali se danas ne zna kakav je to bio brod - verovatno oveći čamac sa 8 do vesala i jednim latinskim jedrom. U 1veku spominje se kao brod manji od gallije, kojoj je veoma sličan, a razlikuje se jer nema srednji uzdužni mostić između veslača. Pokriven je palubom i ima samo jedan jarbol s jednim latinskim jedrom, dok manji ima osam, a veći klupa za veslače.