Šta znači BRIGADIR?

» brigadir • muški rod voj, Komandant brigade;
Konjički podoficir u francuskoj vojsci;
Rukovodilac radne brigade.