Šta znači BRIGADA?

» brigada • ženski rod voj. Jedinica sastavljena obično od dva puka istog roda vojske;
Skupina ili grupa radnika koji rade na izvršenju određenog zadatka. (fr.)