Šta znači BRIG?

» brig • muški rod (nautika) Laka jedrilica sa dve katarke i sa veslima, za sto naoružanih ljudi; ranije vrsta ratnih brodova sa 10-topova.