Šta znači BRIFING?

» brifing • muški rod Kratak, sažet razgovor nekog visokog političara s novinarima ili sa svojim saradnicima;
Poslednje kratke instrukcije posadi aviona (eng.)