Šta znači BRIDERI?

» brideri • (fizika) Brzi neutroni (grč.)