Šta znači BREVILOKVIJUM?

» brevilokvijum • muški rod Kratak, sažet i jezgrovit govor.