Šta znači BREVILOKVIJU?

» brevilokviju • l. brevis, loqui govoriti kratak, sažet i jezgrovit govor.