Šta znači BREVIJARIJUM?

» brevijarijum • muški rod Kratak pregled, kratak izvod, kratak spisak, kratak izveštaj; molitvenik, trebnik katoličkih sveštenika za dnevna bogosluženja; brevijar.