Šta znači BREVIJARIJ?

» brevijarij • muški rod Brevijar.