Šta znači BREDIZAM?

» bredizam • muški rod (medicina) Hipnotizam, nazvan po engleskom lekaru DŽemsu Bredu (James Braide, 1795-1860), koji ga je prvi otkrio i ukazao na vezi između hipnoze i sugestije.