Šta znači BRE!?

» Bre! • usklik Srpska uzrečica, uzvik čuđenja ili podstreka.