Šta znači BRAVAR-ARIJA?

» bravar-arija • fr. bravour, tal. aria muzički komad (za sviranje ili pevanje) sa naročito velikim tehničkim teškoćama.