Šta znači BRANHIOMERIČAN?

» branhiomeričan • pridev (riba) Uređen po delovima, škrga.