Šta znači BRAMARBASIRATI?

» bramarbasirati • glagol Hvalisati se, biti junak na jeziku.