Šta znači BRAMAN?

» braman • muški rod Pripadnik aristokratske kaste u drevnoj Idiji, sveštenik.