Šta znači BRAMAHOVA PRESA?

» Bramahova presa • fizika Hidraulična presa koja radi pod pritiskom vode