Šta znači BRAMAHOVA BRAVA?

» Bramahova brava Sigurnosna brava kod koje ima više šipova koji moraju biti jednako daleko pomereni da bi se brava mogla otvoriti (po Bramahu).