Šta znači BRAKADABRA?

» brakadabra • ženski rod Jevrejska mađijska reč, bez značenja, koja se napisana na jednom ravnostranom trouglu u jedanaest redaka (svako slovo u jednom redu), nosila oko vrata kao amajlija protiv groznice; danas se upotrebljava samo u šali, kao i "hokuspokus"