Šta znači BRAHIKEFAL?

» brahikefal • muški rod (anatomija) Čovek koji ima kratku lubanju, kod koje je najveći poprečni presek gotovo jednak uzdužnom preseku.