Šta znači BRAHICEFAL?

» brahicefal • muški rod (anatomija) Čovek koji ima kratku lubanju, kod koje je najveći poprečni presek gotovo jednak uzdužnom preseku.