Šta znači BRAHIBIOTIKA?

» brahibiotika • ženski rod Težnja ili veština skraćivanja života; suprotno: makrobiotika.