Šta znači BRAG?

» Brag • muški rod Fizičar, imao je samo godine kad je dobio Nobelovu nagradu za fiziku.
Pisao je za decu, bio je i popularan predavač. Rukovodio se psihološkim aksiomom da interesovanje za predmet povećava pažnju, olakšava razumevanje i prema tome služi svesnom i trajnijem usvajanju znanja.

» Brag • muški rod Engleski fizičar, Novelovac, otac takođe nobelovca Lorensa Braga, napisao je "Božićne lekcije" u kojima je pokuđšao da nauku približi deci.