Šta znači BRAD-SAJD?

» brad-sajd • eng. broad-side morski: strana broda; svi topovi na jednoj strani ratnog broda; paljba iz topova sa jedne strane broda.