Šta znači BRAČNI?

» bračni • pridev Koji se tiče braka.