Šta znači BRAČ?

» brač • muški rod (muzika) Viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglašavaju, štimuju se c, g, d, a; jedna vrsta tambure za pratnju.