Šta znači BRABANTA?

» brabanta • ženski rod (odevanje) Vrsta holandskog platna.