Šta znači BMI?

» BMI • eng. BMI je skraćenica iz engleskog Body Mass Index, što u prevodu znači indeks telesne mase. BMI indeks se izračunava na osnovu visine i težine osobe i na osnovu njega se procenjuje masnoća tela. Za detalje pogledaj: 10kg.org