Šta znači BIBLIOLOGIJA?

» bibliologija • ženski rod Nauka o knjigama i bibliotekama, o njihovom sadržaju, obliku i nastanku.
Nauka o sadržaju Biblije i njenim izdanjima.
Nauka o knjizi i knjižarstvu uopšte; ponavanje Sv. pisma (Biblije); nauka o Sv. pismu; rasprava o raznim izdanjim "Biblije".