Šta znači BIBLIOLITI?

» biblioliti • (geologija) Okamenotine lišća; otisci lišća na kamenu; rukopisi koje je Vezuv (vulkan) zatrpao u Herkulanumu i Pompejima, pa su dobili mineralna izgled.