Šta znači BIBLIOLIT?

» bibliolit • muški rod Antički rukopis, napola oštećen usled delovanja vulkana (grč.)