Šta znači BIBLIOKLASTIJA?

» biblioklastija • ženski rod Bolesna sklonost pojedinih osoba za uništavanjem i oštećivanjem knjiga. (grč.)