Šta znači BIBLICIZAM?

» biblicizam • muški rod Pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jedinstven otkriveni sistem misli ili života.