Šta znači BIARHIJA?

» biarhija • ženski rod Dvovlašće, istovremeno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji; diarhija.